ADOS SLOVENSKO - Domáca ošetrovateľská starostlivosť

„Každý z nás má jednú mimoriadne vážnu potrebu alebo aspoň jedenkrát v živote vo chvíli kedy mu je najťažšie zažiť to, že sa môže na niekoho na sto percent spoľahnúť.“ (H.J. Clinebell)

Našim cieľom je poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť všetkých vekových kategórií v domácom prostredí po predchádzajúcej konzultácii s obvodným lekárom alebo lekárom špecialistom, ktorý liečbu navrhuje. Každý náš klient má nárok na bezplatnú ošetrovateľskú starostlivosť v rámci svojho zdravotného poistenia.

Domáca ošetrovateľská staroslivosť je jednou z najstarších foriem komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta, ktorý vďaka nej ani v chorobe nemusí opustiť svoje sociálne prostredie. Naše sestry prídu za Vami až domov a vy nemusíte opustiť teplo svojho domova.
 

Sestry svojimi vedomosťami a neustálym vzdelávaním sa zaručujú za kvalitu poskytovaných služieb. V súčastnosti sa náš personál odborne vzdelával aj prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje

pre viac info kliknite nižšie.