Otázky

Mám nárok na domácu ošetrovateľskú starostlivosť?
Má na ňu nárok každý pacient všetkých vekových kategórii a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní, ak je chorý prepustení z nemocnice alebo jeho zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu.

Uhrádza domácu ošetrovateľskú staroslivosť zdravotná poisťovňa?
ÁNO, je uhrádzaná zo zdravotného poistenia ak je indikovaná všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom. Domácu ošetrovateľskú staroslivosť môže indikovať všeobecný lekár po dobu 3 mesiacov, kde následne liečbu môže opakovane predĺžiť, ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje.

Aké dokumenty si potrebujem pripraviť pri prvej návšteve?
Pred prvou návštevou je potrebné si pripraviť prepúšťaciu správu z nemocnice, prípadne posledné lekárske správy.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím kontaktujte...